top of page

De wachttijd voor een intakegesprek is bij mij op dit moment: clientenstop

Ik wil je graag een eerlijk en realistisch beeld geven wanneer je bij mij kan starten.

Er is een cliëntenstop

Tarief en Vergoeding
tarieven 1-4.jpg

Klik hier om het overzicht van de tarieven te bekijken.

Voor tariefbepaling de eisen van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) als richtlijn gehanteerd. Zie hier voor meer informatie

Henrike Weerstand - van der Velde is lid van beroepsvereniging NFG en RBCZ. Meerdere verzekeringen vergoeden deels de kosten voor individuele therapie als je aanvullend verzekerd bent. Het valt dan onder alternatieve geneeswijzen (psycho sociaal consult).
Kijk op de site van de NFG of en hoeveel je verzekeraar vergoed. Controleer ook altijd bij jouw zorgverzekeraar of ze een contract heb
ben met de beroepsvereniging NFG en noem de persoonlijke AGB code van mij, 90-049075. Praktijkcode van
Coach &PSYCHOLOOG: 90-059411

Relatietherapie en coaching is uitgesloten van vergoedingen door zorgverzekeringen.

Eventueel kunt u via uw belasting aangifte een compensatie krijgen voor uw kosten. Informeer voor meer informatie bij uw belasting adviseur of kijk op de site van de belastingdienst.

Ben je ontevreden over het verloop van de behandeling of over mij als behandelaar? Dan is dit altijd bespreekbaar, schroom niet om het mij te vertellen. Ik heb tot doel de beste behandeling te bieden, mocht ik daarin in niet slagen dan wil ik me er graag voor inzetten om samen als nog tot een goed en bevredigend resultaat te komen.

Vind je het lastig om met mij in gesprek te gaan over je klacht of ben je dan nog niet tevreden. Dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de NFG. Dit kun je doen door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@de-nfg.nl of te bellen naar 06-46160403.

Voor meer informatie kijk op de site van de NFG.

Klachtenregeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend psycholoog, een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomt (WGBO).

Een behandeling bij mij betekent dat er een dossier wordt aangemaakt. Dit dossier bevat, naast uw algemene persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Soms worden er ook gegevens van derden, zoals je huisarts, opgenomen die van belang zijn voor je behandeling. Dit zal alleen in overleg met jou zijn, na je expliciete toestemming.

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • als behandelend psycholoog als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier;

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

 • mij houd aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Gebruik persoonsgegevens:

Naast dat ik het dossier aanleg ten behoeve van de behandeling kan hij ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

 • Om andere zorgverleners te informeren, het doel hiervan is dat we de beste zorg en in goed overleg kunnen samenwerken. Het heeft dus tot doel om het herstel en belang van jou beter te kunnen dienen. Dit gebeurd alleen in overleg met jou en met jou expleciete toestemming.

 • Voor geanonimiseerde toetsing in een intercollegiaal overleg, met als doel de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

 • Om te vermelden op je factuur, zodat je verzekering kan overgaan tot een vergoeding. De gegevens die op de factuur komen zijn:

 • je naam, adres en woonplaats

 • je geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling: ‘Psychosociaal consult’ – prestatiecode 24504-

 • de kosten van het consult

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

Online Academie
klanttevredenheid

Om mijn kwaliteit te kunnen waarborgen heb ik feedback nodig. Wil je mij laten weten wat je van het contact of de behandeling vond. Laat dan je mening achter op de volgende link. 

bottom of page